2021 en de doelstellingen van de beheersovereenkomst

Op 14 januari 2021 sloten citydev.brussels en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun tweede beheersovereenkomst. Dit keer voor de periode van 2021 tot 2025. De overeenkomst omvat een ambitieus programma, dat volgt uit de eerste beheersovereenkomst uit 2013 en de basisopdrachten van citydev.brussels bevestigt en herdefinieert. Een jaar na de inwerkingtreding van de beheersovereenkomst is de vooruitgang al op het terrein te zien.
citydev.brussels heeft zich ertoe verbonden om 5 extra parken voor bedrijven beschikbaar te stellen. Zo wil ze ambachten en lokale productie bevorderen, en duurzame start-ups ondersteunen. Het werk schiet al erg aardig op!
Tijdens dit eerste jaar van de nieuwe beheersovereenkomst leverde citydev.brussels maar liefst 139 woningen op en waren er 265 in aanbouw. En er staan nog eens 200 woningen op het programma!
De Brusselse regering bevestigde in de beheersovereenkomst onze coördinatieopdracht voor grote gewestelijke gebieden. Die vervullen we onder meer in de Weststationwijk en in ons grootschalige project CityGate, waar heel wat vooruitgang werd geboekt in 2021.
In 2021 evolueerden onze gedelegeerde opdrachten aanzienlijk. In de beheersovereenkomst zijn er 4 prioritaire gedelegeerde opdrachten vastgelegd. De teams werkten op volle kracht om die allemaal op de rails te zetten. citydev.brussels voert daarnaast ook bijkomende gedelegeerde opdrachten uit. Zo krijgt ze aanvragen om voorzieningen te ontwikkelen uit alle hoeken.
citydev.brussels wil ook op alle mogelijke manieren innoveren en een sleutelrol spelen in de economische transitie. Doel: mee bouwen aan een stad die inzet op kringloopeconomie en klaar is voor de klimaatuitdagingen.
loading ...

2021 en de doelstellingen van de beheersovereenkomst