Modelfunctie vervullen op het vlak van duurzaamheid en innovatie

Assistentie aan de bouwheer - Meer expertise rond duurzame ontwikkeling

citydev.brussels verbindt zich ertoe om voorbeeldig te zijn op het vlak van innovatie, kringloopeconomie, duurzaamheid en biodiversiteitsbeheer. Om haar expertise uit te breiden, wil citydev.brussels zich laten begeleiden door experts in die domeinen. Doel: haar ambities nog verder opschroeven. In 2021 gunde citydev.brussels twee opdrachten voor “assistentie aan de bouwheer”: één om een stadslandbouwstrategie uit te werken en in te voeren; een andere om een duurzame strategie uit te tekenen voor de bedrijvenparken.

© Shutterstock

Stadslandbouw – nieuw leven in de lokale productie

In haar nieuwe territoriale strategieën hecht de Brusselse regering veel belang aan de ontwikkeling van stadslandbouw. citydev.brussels is overtuigd van de vele voordelen van die economische activiteit. Ze is goed op milieu- en voedingsvlak en zorgt voor kwaliteitsvolle banen. Daarom heeft citydev.brussels zich ertoe verbonden stadslandbouw een plaats te geven in haar projecten.

Die wil om een beleid te ontwikkelen waarbij stadslandbouw wordt bevorderd om de lokale productie en consumptie te ondersteunen en over te gaan naar een duurzamer voedselproductiesysteem in het Brussels Gewest, werd formeel gemaakt in de nieuwe beheersovereenkomst. Er werd ook een werkgroep opgericht samen met Leefmilieu Brussel en het kabinet van de staatssecretaris belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek. Die werkgroep moet concrete projecten in kaart brengen.

Op 22 februari 2021, na een offerteaanvraag, wees citydev.brussels tijdelijke vennootschap ERU-Terre-en-vue aan om haar te helpen een stadslandbouwstrategie op maat uit te tekenen, te bepalen op welke citydev.brussels-sites er stadslandbouw kan komen en haar te begeleiden in alle stappen van het project.

In het kader van die opdracht liggen er al verschillende sites voor, waaronder Erasmus, LionCity en Greenbizz II.

© Shutterstock

Duurzamere parken voor productieactiviteiten

citydev.brussels voert al jaren een beleid om kringloopeconomie en duurzame ontwikkeling te bevorderen. De wetgeving is ondertussen veranderd en citydev.brussels wil nu haar milieuambities herzien. Op 31 mei wees de instelling bureau MATRIciel aan om haar te helpen een strategie te bepalen waarbij er in de bedrijvenparken die ze ontwikkelt, nieuwe minimale duurzaamheidsvereisten worden geïntegreerd.

Ten eerste moeten de parameters worden bepaald die een invloed hebben op de duurzaamheid. Die moeten dan worden ingevoegd in de technische beschrijving in de opdrachtdocumenten.

Daarna is het de bedoeling richtsnoeren te bepalen waarmee de duurzame strategie kan worden aangepast aan de context van het project en de gewenste typologie van de ateliers (kmo- of zko-ruimten, ateliers op de verdiepingen …).

Die strategie wordt bepaald aan de hand van drie concrete cases:

  • een project voor een monofunctioneel “standaard”-park met productieactiviteiten, met standaardateliers (zoals kmo-park Newton),
  • een project voor een productieactiviteitenpark met ateliers op de verdiepingen, dat voorbeeldig en vernieuwend wil zijn op kringloopeconomievlak (Greenbizz II),
  • een gemengd project in een dichte stedelijke omgeving, met uiteenlopende soorten ruimten voor productieactiviteiten (LionCity).