Gedelegeerde opdrachten uitvoeren

Publieke behandeling van verontreinigde bodems - Veelzijdige, broodnodige expertise

citydev.brussels en Leefmilieu Brussel werken sinds 2018 samen voor de publieke behandeling van verontreinigde bodems. Via dat mechanisme kan de overheid in specifieke ingewikkelde situaties zelf verontreinigde bodems laten onderzoeken of behandelen. Na een proefproject van 3 jaar op initiatief en met geld van het Brussels Gewest, heeft de regering besloten om de samenwerking tussen Leefmilieu Brussel en citydev.brussels te bestendigen.

De publieke (of ambtshalve) behandeling van verontreinigde bodems is bovendien in de nieuwe beheersovereenkomst vastgelegd als een prioritaire gedelegeerde opdracht van citydev.brussels.

© citydev.brussels

Gedeelde expertise

© citydev.brussels

Verschillende zones in kaart gebracht