Ontvangsten

Dankzij de basisopdracht van de Economische Expansie heeft citydev.brussels, naast de overheidssubsidies die ze krijgt, ook eigen ontvangsten om te investeren.

In afwachting van de ontwikkeling van haar projecten tracht citydev.brussels de vaste kosten van de gebouwen te compenseren via tijdelijkgebruiksprojecten.

Haar basisopdracht op het vlak van stadsvernieuwing daarentegen zou niet kunnen bestaan zonder overheidsmiddelen.

Tijdelijk gebruik

+ 20 %

De laatste twee jaar zijn de tijdelijkgebruiks­projecten echt van de grond gekomen: de formule slaat dus aan.

Verkopen

+ 509 %

citydev.brussels oversteeg de verplichting uit haar eerste beheersovereenkomst om voor 10 miljoen euro niet-strategisch vastgoed te verkopen.

Eigen ontvangsten

+ 92,77 %

De huren en canons die we ontvangen van de bedrijven op onze sites, zijn bijna verdubbeld tussen 2013 en 2021. Dat is te danken aan onze nieuwe kmo-parken.

Investeringssubsidies

𐄂 2,69

De subsidies die we krijgen van het Gewest en het EFRO, zijn op 8 jaar tijd bijna verdriedubbeld. Dat toont aan hoeveel vastgoedprojecten er nu lopen.

Effectieve uitgaven (vereffeningen)

Uitgaven 2021

Dankzij haar eigen ontvangsten en de verkoop van niet-strategisch vastgoed kan citydev.brussels méér investeren dan enkel de gewestelijke overheidssubsidies die ze krijgt. Door haar gedeconsolideerd statuut kan citydev.brussels een echte hefboom zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Investeringen 2021

Verhouding loonmassa/eigen ontvangsten

Het beheer van de loonmassa blijft onder controle, ondanks een ambitieus aanwervingsplan om de vele lopende en komende projecten te kunnen uitvoeren. De verhouding tussen de eigen ontvangsten en de loonmassa wordt alsmaar kleiner. De beheersovereenkomst legt op dat die ratio lager moet zijn dan 89 %. In 2021 bedraagt hij 74 %.

Financieel verslag 2021