Het andere nieuws bij citydev.brussels in 2021

citydev.brussels is erg actief in de stad. Ze ontwikkelt tal van vastgoedprojecten en ambieert een duurzame buurtstad. Dat dynamisme dankt de instelling aan haar personeelsleden, die alsmaar talrijker worden. En die groei is nodig om de vele uitdagingen van de nieuwe beheersovereenkomst aan te gaan.

ArtCity: kunst verfraait de stad

citydev.brussels had sinds 2018 zo nu en dan wel eens met kunst te maken, maar in 2021 ging ze officieel de kunstzinnige toer op met streetartcampagne ArtCity. Een erg kleurrijk project met een duidelijk doel: de straten van het Brussels Gewest mooier maken. De geknipte gelegenheid ook om kunstenaars en hun werk voor het voetlicht te brengen. Het is een win-winsituatie, want de artiesten krijgen steun, en zij verbeteren met hun kunstwerken de leefomgeving in de stad. Kunstenaar Denis Meyers — tijdelijk gevestigd op de site op Klein-Eiland 3 in Anderlecht — beet de spits af. Na die eerste samenwerking schreef citydev.brussels een overheidsopdracht uit. Haar doel? Een kunstenaarscollectief vinden om samen streetart te ontwerpen en te realiseren, en ArtCity voort uit te bouwen. De gevels van de citydev.brussels-gebouwen staan voortaan ten dienste van kunst in de stad.

Burgers krijgen het woord

Sinds enkele jaren is participatieve raadpleging een integraal onderdeel van de citydev.brussels-projecten. De input van buurtbewoners, toekomstige kopers en economische en institutionele spelers is belangrijk. Wat zijn hun ideeën en verwachtingen? Wat hebben ze nodig? Tegelijk informeert citydev.brussels hen ook.

Gespecialiseerd studiebureau CityTools moet alles coördineren. citydev.brussels heeft bovendien een specifiek platform voor haar lopende raadplegingsprocedures: consult.citydev.brussels.

Omdat het programma voor LionCity in Sint-Jans-Molenbeek stilaan vorm krijgt, vond er op 18 juni 2021 een infowandeling plaats op de toekomstige projectsite en in de wijk errond. Na de wandeling konden de deelnemers nog even napraten.

Op 21 september was er een infovergadering over CityGate I – Grondels, dat sinds begin 2021 in aanbouw is. Het projectteam overliep er het programma, en de aannemer gaf er uitleg bij de verschillende werffasen en de minder-hindermaatregelen die hij had getroffen. Wie erbij was, kreeg gelijk ook zicht op de hele CityGate-wijk, die in Anderlecht aan het verrijzen is.

Op 14 december organiseerde citydev.brussels een openbaar overlegmoment over BridgeCity in Brussel. Bedoeling was om de buurtbewoners en wijkactoren in een gemoedelijke sfeer te informeren over het geplande programma.

citydev.brussels werkt mee aan publicaties

In 2021 werkte citydev.brussels mee aan twee naslagwerken:

We grijpen elke kans om ervaringen uit te wisselen

Ontmoetingen met andere stedenbouwkundige-ontwikkelingsactoren zijn altijd een interessante kans om ervaringen uit te wisselen, parallellen te trekken en inspiratie op te doen. Om met een ruimere blik en nieuwe input de stad van morgen te kunnen ontwerpen, ontvangt citydev.brussels (inter)nationale delegaties en neemt ze deel aan panelgesprekken en studiemissies. Dat was in 2021 zeker zo. En ja, Tivoli GreenCity was opnieuw regelmatig de blikvanger!

Download de pdf

We versterken onze teams

citydev.brussels tekende een aanwervingsplan uit voor 2019 tot 2021. Ook in 2021 verwelkomde ze dus een aantal nieuwe medewerkers. Het departement Hrm wierf 10 mensen aan: 8 voor onbepaalde tijd en 2 voor een vervanging. Daarnaast vertrokken er vijf medewerkers. Twee personen gingen met pensioen, twee anderen namen ontslag en nog iemand anders werd ontslagen. Verder is Nathalie Renneboog sinds 1 april directrice-generaal (A5) van de Stadsvernieuwing. Zij was vroeger directrice (rang A3).

Door de coronacrisis moesten de teams nieuwkomers nog altijd hoofdzakelijk vanop afstand verwelkomen en inwerken. Daarom stippelden ze samen een kwaliteitsvol programma met interne en externe opleidingen uit. De perfecte voorbereiding op de nieuwe job.

Eind 2021 had citydev.brussels 155 personeelsleden op haar payroll staan.

Toen de coronamaatregelen versoepelden, konden de personeelsleden geleidelijk aan terug naar kantoor. Daarom organiseerde het departement Hrm werkgroepen om samen na te denken over een hybride werkvorm waar zowel het personeel als de instelling zich in kunnen vinden. Het plan is om tegen eind 2022 een definitieve tekst te laten goedkeuren.

Ook tijdens corona houden we het gemoedelijk

Als er tijdens de lockdown één waarde is die citydev.brussels benadrukte, dan is het wel gemoedelijkheid.

Het fysieke en mentale welzijn van de personeelsleden was en is een grote bekommernis van de managers bij citydev.brussels.

Door de pandemie wilde het management zich nog actiever gaan toeleggen op specifieke opleidingen en initiatieven om hun telewerkende medewerkers extra aan te moedigen en te ondersteunen.

Het doel was om de angst te verminderen die de veranderde situatie en het isolement bij sommigen teweegbrachten, en iedereen te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten die lichaam en geest goeddoen.

citydev.brussels zette daarom voor de medewerkers activiteiten op het getouw — vanop afstand of fysiek als dat mocht — rond drie thema’s.

Het andere nieuws bij citydev.brussels in 2021