Kerncijfers

Ontdek in enkele grafieken de evolutie van het vastgoedpatrimonium van citydev.brussels, de (al dan niet tijdelijk gevestigde) bedrijven op de sites, en de evolutie van het personeel van citydev.brussels.

Economische Expansie

Vermogen in beheer

Vastgoed in beheer

212.000 m2

Grond in beheer

190 ha

Vastgoed in beheer

Bezettingsgraad

Gebouwen

80%

Bedrijvencentra/incubators

90%

Grond

83%

Kmo-parken

99%

AANTAL EN SOORT BEDRIJVEN OP ONZE SITES

Deze grafiek toont het aantal bedrijven op de sites van citydev.brussels. Tellen we niet mee: bedrijven in de incubators en bedrijvencentra of andere dochterondernemingen van citydev.brussels.

AANTAL JOBS PER SOORT ACTIVITEIT

Som van het aantal jobs op de sites van citydev.brussels. Ook jobs op sites waar citydev.brussels enkel grondeigenaar is maar het gebouw verkocht, tellen mee. Tellen we niet mee: jobs in bedrijven waarvan citydev.brussels aandeelhouder of partner is, en jobs op sites die citydev.brussels niet heeft gecommercialiseerd (ECFG, bedrijvencentra, incubators, Crystal Palace, Greenbizz …).

Stadsvernieuwing

GRONDPATRIMONIUM

Beschikbare grondoppervlakte voor stadsvernieuwingsprojecten.

Gemengde projecten

GEMENGDHEIDSGRAAD

In de beheersovereenkomst verbindt citydev.brussels zich ertoe om een gemengdheidsgraad van minstens 30 % te halen. De gemengdheidsgraad bereken je door de budgettaire vastleggingen voor gemengde projecten te delen door het totale vastleggingsbedrag. Een hoger percentage duidt er dus op dat citydev.brussels meer gemengde projecten ontwikkelt.

Tijdelijk gebruik

77.400 m2
tijdelijk gebruikt

63
tijdelijke gebruikers

34 sites
tijdelijk gebruikt

SOORTEN TIJDELIJKGEBRUIKSPROJECTEN

AANTAL M² IN TIJDELIJK GEBRUIK

AANTAL SITES IN TIJDELIJK GEBRUIK

AANTAL TIJDELIJKE GEBRUIKERS

Human resources

EVOLUTIE VAN HET AANTAL MEDEWERKERS

TYPE MEDEWERKERS

GEMIDDELDE LEEFTIJD: 44 JAAR

VERDELING MANNEN/VROUWEN OP NIVEAU A

VERDELING MANNEN/VROUWEN PER NIVEAU

VERDELING BRUSSELAARS/NIET-BRUSSELAARS

Kerncijfers