Gedelegeerde opdrachten uitvoeren

Migrantenopvang - Een alsmaar belangrijkere gedelegeerde opdracht

De Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (legislatuur 2019-2024) bepaalt dat “de Regering overleg (zal) plegen met de federale regering over een waardige tenlasteneming van migranten op zijn grondgebied”. Er zijn naar schatting 700 à 1.000 zogenaamde transmigranten op Brussels grondgebied. In die context kreeg citydev.brussels de rol van vastgoedfacilitator voor migrantenopvang. Die prioritaire gedelegeerde opdracht staat in artikel 50 van de beheersovereenkomst van citydev.brussels over tijdelijk gebruik.

De opdracht is een aanvulling op de bestaande migrantenopvangmaatregelen die het gewest al financiert. Zo zijn er al: de Humanitaire Hub, Porte d’Ulysse en specifieke opvangcapaciteit die Samusocial en het Rode Kruis op poten zetten.

© Underground

Twee sociale tijdelijkgebruiksprojecten

© citydev.brussels

Duurzame oplossing voor een opvangcentrum